Financiële criteria

 
INFORMATIE AANGAANDE DE CRITERIA 
VOOR DE BUDGETTAIRE ANALYSE VAN DE PROJECTEN “107”

1. OPGEPAST: deze analyse doet geenszins uitspraak over de inhoud van het project noch over het feit of het project al dan niet weerhouden wordt.

2. Het betreft een samenvattende analyse vertrekkend vanuit het initiële principe dat de hervorming budgettair neutraal dient te zijn en dat bestaande middelen gemobiliseert moeten kunnen worden.

3. Principes:

 

 • Analyse van de huidige middelen van de instelling die actief ingezet zullen worden in het project. Het is de bedoeling om “beter” te doen door de aanwezige middelen anders toe te wijzen.

 • In de eerste analyse zal nagegaan worden wat er in het project aanwezig is: 

  - Vergelijking van de gemiddelde B1 in het ziekenhuis met de gemiddelde B1 voor het Rijk
  - Vergelijking van de gemiddelde B2 in het ziekenhuis met de gemiddelde B2 voor het Rijk
  - Berekening in functie het aantal VTE dat voortvloeit uit de buiten gebruik stelling van bedden
  - Aanduiding van de aanwezige middelen die geheel of gedeeltelijk gedesaffecteerd worden, nl B4 (personneel T1,T2, sociaal akkoord, B9).

 • Analyse van de verantwoording van de bijkomende middelen die eventueel toegekend zullen worden, nl 725.000 €

   ? De coördinateur, is deze verantwoord? Voor welk bedrag?
  Maximum: 100.000 €

  ? Werkingsmiddelen en/of bijkomend personeel
  Maximum 400.000 euros

  ? Medische functie: er moeten ten minste 30 bedden A of T gedesaffecteerd worden om het bedrag van 225.000 € te verantwoorden
  Verantwoordt het project meer dan 30 bedden?