1ste semester 2011

Inleiding tot het onderwijsprogramma PSY107 (maart - juni 2011)

Algemeen kader

 

Tijdens het eerste semester van 2011 komen de 107-projecten in een opstart- en oriëntatiefase terecht waarin zij onder leiding van de netwerkcoördinator, die de operationele werkgroep voorzit, zullen zoeken naar een diepgaande, concrete uitwerking en planning van het lokale hervormingsprogramma.

Vanuit vorming willen we deze processen ondersteunen met modules die gericht zijn op de doelgroepen (de netwerkcoördinatoren en de verantwoordelijken van de diensten) die in eerste instantie een belangrijke impuls zullen geven aan de explicitering van de samenwerkingsverbanden. Later kunnen bepaalde vormingen herhaald worden voor andere personen, bijvoorbeeld basismedewerkers. De vormingen worden opengesteld naar de FOR-K coördinatoren. Vanaf het tweede semester 2011 worden de personen uit de directe patiëntenzorg sterk betrokken in het vormingsprogramma, bijvoorbeeld met vormingen en stages gericht naar de mobiele teams.

Inhoudelijk vertaalt zich dat in een vormingen die inhoudelijk opgebouwd zijn rond managementcompetenties en het algemene inhoudelijk kader van hervorming. De focus van het vormingspakket eerste semester 2011 op:

- het aanreiken van algemene tools en procedures die het ontwikkelingsproces van de netwerken kunnen faciliteren, bijvoorbeeld projectmanagement of onderhandelingstechnieken.

- het vergroten van de competenties met betrekking tot netwerking en samenwerking, bijvoorbeeld via een gecombineerde theoretische en praktische opleiding over netwerking.

- bijdragen tot de ontwikkeling van een innovatieve zorgvisie en een mentaliteitsverandering via het uitdagen van bestaande denkpatronen en het samen zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor een betere geestelijke gezondheidszorg. 

- het via intervisie ondersteunen en verbinden van de netwerkcoördinatoren zodat zij op een ruimere inbedding kunnen rekenen.

Behalve competentieontwikkeling kunnen de vormingen een belangrijke ontmoetingsplaats zijn voor de coördinatoren. Het creëren van horizontale verbindingen tussen de diverse projecten kan een inhoudelijke en procesmatige verrijking zijn voor elk project. 

 

Hierbij wordt een schematisch overzicht gegeven van het vormingsaanbod voor het eerste semester 2011.