2de semester 2014

Mobiele Teams 2A 2B

Enquête mobiele equipes 2013

Overleg Netwerkcoördinatoren en Teamleiders - 23 oktober 2014 - Vraagstelling : Template mobiele equipes 2014

Synthese Refectiedagen - Mobiele teams - 4 en 28 oktober 2014

 

Studiedag samenwerking GGZ en drugs 14.11.2014

Bernard Jacob, federaal coördinator van de hervorming in de geestelijke gezondheidszorg
 
Dr. Serge Zombek, Arts directeur van het MSOC te Brussel, Adjunct-kliniekhoofd UMC Sint-Pieter
 
Dr. Rita Verrando
 
DE VISIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE SECTOR GESPECIALISEERD IN MIDDELENGEBRUIK: STAND VAN ZAKEN EN VOORUITZICHTEN
 
DE REHABILITATIE VAN DE PATIËNTEN MET EEN DUBBELE DIAGNOSE (psychose eN middelengebruik) : RELAAS VAN ERVARINGEN
 
Dr Tilia Mertens en Stefaan Vandevoorde, AZ Sint Jan en netwerk Noord-West Vlaanderen
 
Vally Ardito, coördinator Réseau WAB en Henri-Emmanuel Gervais, vzw Transit