Netwerkcoördinator

De netwerkcoördinator heeft vooreerst een mobiliserende rol van de beschikbare en noodzakelijke middelen op het grondgebied van het netwerk dat hij coördineert. Hij heeft een communicatieve en samenwerkingsrol tussen de verschillende netwerkpartners. Hij is een beetje de bemiddelaar in de werking van het netwerk.

Bijgevolg heeft de netwerkcoördinator een sleutelrol in het globaal proces. Samen met het netwerkcomité operationaliseert hij de verschillende doelstellingen.

De netwerkcoördinator heeft ook een strategische, beleids- en organisatorische rol.

Samengevat zijn de belangrijkste rollen van de netwerkcoördinator: het informeren, het partnerschap, het tot stand brengen van complementariteiten, het overleg, de coördinatie, de strategieontwikkeling, het creëren van nieuwe tools, de organisatie, de planning …

Al deze taken worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met het comité en de verschillende netwerkpartners.

 

Lijst van de netwerkcoördinatoren