Welkom op de website Psy107

Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken

 

   

    

Kick-off meeting 11.10.2011

 

PV_ Kick-off PSY 107 
11-10-2011
PSY-107

 

 

 

Date: 

11 / 10 / 2011

8h30 – 14h00

Location:

Hotel Bloom
Rue Royale 250 – 1210 Bruxelles

Subject:

Kick-off officiel du programme PSY-107

Goal:

 

Attendees:

BAILLIEU Cindy: Netwerkcoördinator Halle Vilvoorde
BAEL Damien: Coordinateur trajet de soins FOR K – Cour d’Appel de Mons
BEKS Peter: Netwerkcoördinator NOOLIM
BODSON Pascal : attaché projet SPF – collaborateur PSY-107 BNP 
BONARELLI Dominique: FOD VVVL cel GGZ
BOYDENS Joël: Landsbond Christelijke Mutualiteit
BRONSELAER Geert: Netwerkcoördinator Halle Vilvoorde
COSTA JANAINA: Chercheur IRSS-UCL
COTURE Magda: Netwerkcoördinator Netwerk GGZ Regio Noord WestVlaanderen
DAEMS Eddy : Netwerkcoördinator Reling ( West Limburg) 
DE BOCK Paul: FOD VVVL – Diensthoofd dienst psychosocialezorg 
De RIDDER Pascale: Coordinatrice FR - HERMES PLUS
DE RIEMAECKERDidier : Coordinateur de Réseau Santé Namur
DEBOEVER Serge: Netwerkcoördinator GGZ regio Zuid W.Vlaanderen
DECOSTER Christiaan: FOD VVVL - Directeur Generaal-Organisatie Gezondheidsvoorzieningen
DELORD Marianne: Coordinatrice trajet de soins FOR K - Cour d'Appel de Bruxelles
DELVAUX Pierre: Coordinateur du réseau Arrondissement Verviers
DOMS Kurt: FOD VVVL Cel Drugs
DUCROTOIS Charlotte: Coordinatrice région Hainaut 
GULLENTOPS Els: Netwerkcoördinator Netwerk GGZ Kempen
HECK Sarah: Coordinatrice de réseau pour la Communauté Germanophone
HOEBANX Jean Luc: Coordinateur du Réseau Santé Mentale Hainaut Occidental
HOLSBEEK Jo: FOD VVVL cel GGZ
HOUSEN Joris: Netwerkcoördinator Project Arrondissement Antwerpen
HUYGHE Lieselotte: RIZIV / INAMI
JACOB Bernard: Coordinateur fédéral PSY-107 / Federale project coördinator
JOOS Stef: Netwerkcoordinator Antwerpen
KAMPFL Didier: Coordinateur du projet: "Fusion Liège"
LEIRE Greta: Netwerkcoördinator NL - HERMES PLUS
LUST Lieven: Netwerkcoördinator Midden West-Vlaanderen PRIT
MAKUCH Murielle: Coordinatrice du réseau du Centre
MOENS Isabel: Kabinetsadviseur
MOREELS Manuel: FOD VVVL cel GGZ
NAUWELAERTS Joke: Zorgtrajectcoördinator FOR-K Vlaams-Brabant
NISSEN Dirk: Netwerkcoördinator zorgprogramma 107 Regio Leuven & Tervuren
PIETERS Guido: Netwerkcoördinator Leuven-Tervuren
SCHELLEKENS Anne: Coordinatrice 107 Est Bruxelles
SCHEPERS Bart: Vormingscoördinator / Coordinateur des formations PSY-107
SIMON Astrid: FOD VVVL cel GGZ ASN
STORME Stein: Netwerkcoördinator Gent – Eeklo
THEISEN Caroline: FOD VVVL Cel drugs
VAN AUDENHOVE Chantal: Wetenschappelijke equipe
VAN DE VOORDE Jo: Netwerkcoördinator Gent- Eeklo
VANDEMAELE Lies: Zorgtrajectcoördinator FOR-K Oost- en West-Vlaanderen 
VANHUMBEECK Greet: Vlaamse Gemeenschap

Excused:

DEMUYNCK Koen: Netwerkcoördinator Ieper - Diksmuide
KARLER Kristel : Cabinet de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances
LEBRUN Samuel: Coordinateur trajet de soins FOR K – Cour d’Appel de Liège

Written by

ASN et BNP

 

 

 

 

 

Agenda:

08:30 – 09:30 Accueil et Café
09:30 – 09:40 Mot de bienvenue
09:40 – 09:55 Etat des lieux de l'Accompagnement Scientifique
09:55 – 10:10 Présentation du plan de formation
10:10 – 10:25 Concertation autour du patient et le rôle de la«personne de référence» INAMI
10:25 – 12:20 Chaque coordinateur présente son propre projet (max. 5min. par projet)
12:15 – 12:30 Clôture
12:30 – 14:00 Lunch

------------------------------------------------------------------

08:30 – 09:30 Onthaal en koffie
09:30 – 09:40 Verwelkoming
09:40 – 10:00 Stand van zaken Wetenschappelijke Begeleiding
10:00 – 10:20 Toelichting Vormingsplan
10:20 – 10:40 Overleg rond de patiënt en de rol van de referentiepersoon RIZIV
10:40 – 12:15 Elke coördinator licht zijn eigen project toe (max. 5min. per project)
12:15 – 12:30 Slot
12:30 – 14:00 Lunch

I. Moens
C. Van Audenhove

B. Schepers
L. HuygheC. Decoster
 
 
 
 
 
I. Moens
C. Van Audenhove

B. Schepers
L. Huyghe
 
 
 
C. Decoster
 
Documents
transmis:
- Liste des coordonnées des coordinateurs de réseau
- Lijst van de netwerkcoordinatoren coordoneren
   
       

 


1- 
Mot de bienvenue - Verwelkoming 

 

Mme I. Moens souhaite la bienvenue et remercie tous les participants de cette réunion kick-off. Cette rencontre se veut conviviale et permet de rappeler les objectifs du programme PSY-107 et les tâches des coordinateurs de réseau.
Cette matinée permet de dresser de brefs états des lieux sur différents volets du programme PSY-107 mais aussi sur chacun des 19 projets PSY-107. L’accent est placé sur l’intérêt de développer le travail en équipe et le partage des expériences entre projets.
Afin de renforcer la neutralité et la visibilité des coordinateurs de réseau, il est proposé de réaliser des cartes de visite pour tous les coordinateurs à partir d’un modèle commun reprenant le logo du PSY-107.
A l’occasion du 1er tour de table, nous constatons avec grande satisfaction que l’ensemble des coordinateurs des projets ont signé leur contrat (à l’exception du candidat coordinateur du projet «Fusion Liège»).


2- 
Etat des lieux de l’accompagnement scientifique / Stand van zaken Wetenschappelijke Begeleiding 
Voir présentation: “Wetenschappelijke ondersteuning Hervorming Geestelijke Gezondheidszorg – Stand van zaken – Oktober 2011” : 
Wetenschappelijke ondersteuning_11-10-2011_NL.pptx

 


3- 
Présentation de la “personne de référence” / Toelichting 'Referentiepersoon' 
Voir présentation: «Concertation autour du patient psychiatrique»:
RIZIV 11 oktober fr.pptx

Het begeleidingsplan is het plan dat opgesteld wordt rond het overleg van de patiënt en dit liefst in aanwezigheid van de patiënt.

De referentiepersoon is de zorg – of de hulpverlener die een vertrouwensrelatie heeft met de patiënt. Hij/ zij stelt het begeleidingsplan op en zorg voor de opvolging ervan ( en de uitvoering van de activiteieten).


4- 
Présentation du plan de formation / Toelichting vormingsplan 


5- 
Présentation des projets PSY-107 / Toelichting projecten PSY-107 

Project Kernactoren Gent Eeklo- Jo Van de Voorde en Stein Storme

 

Er werden werkgroepen opgericht per functie. Waarna we ons de vraag stelden wat ideaal zou zijn in onze regio voor die specifieke functie.
Momenteel worden de bestekken uitgevoerd door de werkgroepen. 

Voor meer informatie: 
http://www.psygent.be

Project PRIT ( Pittegem, Roeselare, Izegem, Tielt) - Lieven LUST
Organisatie GGZ: CAW, Huisartsen, Similis, SEL’s.
Het project PRIT bouwt in feite verder aan het bestaande overleg. 

De promotor van het project is Sint Jozef Pittem: 122 bedden/ 100 000 inwoners.
Door het feit dat we enkel financiering hebben gekregen voor de netwerkcoördinator hebben we de mogelijkheid om veel te lezen en alle organisaties/ partners te bezoeken.

Project Netwerk GGZ Noord West Vlaanderen - Magda COTURE

Het project Netwerk GGZ Noord West Vlaanderen omvat 2 SEL regio’s.

Het doel van het project: een verandering in mind met andere woorden willen wij een zorg aanbieden vanuit het netwerk. Daarom werd er ook veel tijd gespendeerd aan de ontwikkeling van een degelijk organogram.
In de strategische stuurgroepen worden zowel de partners van de 1e lijn en welzijnssector vertegenwoordigd als de partners uit de GGZ. 

Stand van zaken
Functie 1
Functie 3
Functie 4: voornamelijk aandacht voor de intensifiëring ( evidence – based)
Functie 5: hoofdzakelijk focus op wonen. Deze functie wordt voorzien voor 2012.
=> voor deze 4 functies voorziet men een totale uitrol( = de volledige regio)
Functie 2: er zijn slechts 60 bedden die ingezet kunnen worden wat niet voldoende is om een mobiele equipe voor de totale regio op te richten.
Functie 2b zal starten binnen de week 
Functie 2a voorziet men voor januari 2012

Project NOOLIM ( Netwerk Oost Limburg)- Peter BEKS 

Regio: 350 000 inwoners

Project Halle- Vilvoord – Brussel - Geert BRONSELAER en Cincy BAILLIEU

Ons project wordt gekenmerkt door 2 structuren, enerzijds de kernpartners ( stuurgroep), dat zijn de partners die effectief middelen investeren in het project en anderzijds de denktank, hier zitten alle partners van het project in.

Er werden werkgroepen per functie opgericht.
Functie 1: wordt er geopteerd voor 1 aanmeldingspunt ( eventueel in samenwerking met functie 2).
Functie 2a: er zal gestart worden in een kleine regio
20 dossiers/ week 
24u per dag ( dit enkel voor patiënten die in het team 2a geïncludeerd zijn)
Functie 2 b ( het volledige project PZT) 
Wij zouden dit team wel opsplitsen over 3 subregio’s.
Functie 3: Indien het mogelijk is zouden wij hiervoor een RIZIV- conventie willen opstaren.
Functie 4
Functie 5

De medische functie: wij denken dat wij 24u effectieve psychiatrische uren nodig hebben. Hoe we die precies gaan verdelen is nog niet duidelijk.

RELING ( West Limburg) - Eddy DAEMS

Samen met het project NOOLIM dekken wij de volledige provincie Limburg.
Morgen starten de focusgroepen voor functie 1-2a-2b. Zodat we half november kunnen starten met de sollicitaties voor Functie 2a en 2b.
Voor het zuiden van West Limburg zal men Functie 2b opstarten eind 2011.
Begin 2012 starten we met functie 2a en 2b.

 

Project Leuven – Tervuren- Guido PIETERS en Dirk NISSEN

Er worden 120 bedden en stoelen buiten gebruik gesteld = >dit levert ons 70 VTE ’s op.
Er zijn 30 partners die een engagementsverklaring ondertekend hebben.
Er zijn 5 operationeel coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de 5 subregio’s.

Op 23 september 2011 werd er een startdag georganiseerd. Er waren 220 mensen aanwezig. 
De teams die starten hadden hier de mogelijkheid om hun team voor te stellen.
Er zijn al 5 2B- teams gestart.
Het 2a team bevindt zich momenteel aan de achterdeur van de EPSy. In dit team zitten 8 VTE.

Functie 1: hier wordt verwezen naar de Provincie Vlaams Brabant -> Promotie en beeldvorming.
Het gebruik van het e- zorgplan wordt nog benadrukt.

Project Netwerk GGZ Kempen - Els GULLENTOPS en Jos NICASI

 

In onze regio zijn er 5 partners die GGZ aanbieden. In het coördinatiecomité zitten telkens 2 afgevaardigden van die 5 partners en 1 financieel specialist.

Er werden al werkgroepen opgericht voor functie 2a en functie 2b. Deze werkgroepen werden zeer breed samengesteld.

Voor functie 1 opteren wij voor een laagdrempelig contactpunt. Hierover moeten nog afspraken gemaakt worden.
De opstart van functie 2a is voorzien op 15 januari ( de selectie hiervoor is lopende).
Functie 2b is gestart op 3 oktober. Er is één team dat de volledige regio dekt.
Dit is een uitbreiding van de huidige PZT.
Functie 3
Functie 4
Functie 5
=> Voor deze functies zullen er binnenkort werkgroepen opgestart worden. De opstart van de functies is voorzien voor 2012.

Zorgtrajectcoördinator FOR k West- en Oost Vlaanderen - Lies Vandemaele 

Doelgroep: jongeren onder toezicht van een jeugdrechter die eveneens een psychiatrische problematiek hebben.
Doelstellingen: Samenwerken en het wegwerken van knelpunten en hiaten.
 
3 Functies
   o Informeren 
   o Faciliteren en bemiddelen 
   ( bijv. Nieuw samenwerkingsakkoord )
   o Evalueren ( jaarverslagen ad overheid)
   ( Bijv. Wat zijn de knelpunten en wat zijn de knelpuntgroepen)

Zorgtrajectcoördinator For K Vlaams Brabant - Joke NAUWELAERTS

 

Hetgeen we gemeenschappelijk hebben met de netwerkcoördinatoren is het feit dat het netwerk afhankelijk is van de regio en de partners.

Project Arrondissement Antwerpen - Stef Joos en Joris HOUSEN 

Het ziekenhuis Bethaniënhuis heeft afgehaakt. 
Momenteel bestaat onze regio uit 2 zorgregio’ s namelijk d e zorgregio Antwerpen en de zorgregio Mortsel. Dit maakt dat wij 58 bedden hebben waaronder 30 A bedden en 28 t- bedden.

Wij zouden graag 1 functie over alle 5 functies willen ontwikkelen. Een soort wegwijzer, een punt waar men terecht kan voor informatie over de andere 5 functies.
Functie 1: Vrije consultaties- Adviesfunctie – 1e lijn - Vorming en supervisie
Functie 2a: 16 VTE voor 300 000 inwoners
Functie 2b: hiervoor zal men alle bestaande middelen van PZT inzetten en zal de volledige projectregio gedekt worden. 
Er zal een caseload vastgelegd worden en indien nodig zal er nog een 2e 2b team opgericht worden.
Functie 3: RIZIV Conventies
Functie 4 en Functie 5
=> Geen veranderingen. 
Samenwerking en afstemming met de residentiële zone.
( Wij blijven op het niveau van het arrondissement denken d.w.z. dat ook Bethaniënhuis hierin betrokken wordt.)

Project Zuid West Vlaanderen- Serge DEBOEVER

 

Het project dekt de regio: Kortrijk, Waregem, Menen dit komt op 300 000 inwoners.
In de regio zijn 4 ziekenhuizen die alle 4 promotor zijn.
1 ziekenhuis: 40 bedden en plaatsen => 10 VTE 
De andere 3 ziekenhuizen heralloceren elk telkens 5 bedden.

Functie 2a ?
Functie 2b bestaat in de regio al ongeveer 12 jaar ( 120 dossiers).

Het engagement van Kortrijk werd terug getrokken met als gevolg dat alle engagementen / functie herbekeken moesten worden.
Er werd besloten om de beperkte middelen in te zetten in een beperkte regio.

Functie 1-3-4-5 => Regionaal
Functie 2a en functie 2b => subregionaal 

In het netwerkcomité zetelen alle partners + de huisartsen + Similes en UilenSpiegel.
Momenteel zijn er 9 projectteams.

Projet HERMES PLUS – Greta Leire et Pascale De Ridder

(Dit project is gegroeid vanuit het TP Hermes).
Ons Project start niet puur vanuit het ziekenhuis maar ook vanuit de ambulante sector.
Wij spitsen ons hoofdzakelijk toe op de armoede sikkels omdat ook veel van onze partners hiermee te maken krijgen.
Omwille van het feit dat wij in categorie 2 zitten, hebben wij voldoende tijd om onze partners beter te leren kennen.

Bien que le projet soit classé en catégorie 2, le réseau se développe concrètement pour chacune des 5 fonctions mais également au sein de groupes de réflexion sur des thématiques transversales (hébergement, réinsertion professionnelle). Le réseau de partenaires est valorisé comme un pool de compétences des différents acteurs de terrain tout en permettant de faire remonter les questions concrètes de la base. 

Projet Réseau Santé Namur – Didier De Riemaecker

Le projet Réseau Santé Namur a été initialisé par une première réunion plénière début septembre. 
Le réseau est soutenu par deux hôpitaux namurois et comprend actuellement entre 200 et 250 partenaires, il couvre environ 285.000 habitants.
Un comité de pilotage représentatif des 5 fonctions se met en place. Il existe déjà différents groupes de travail transversaux (santé mentale, réinsertion professionnelle,…) qui font, soit déjà partie du réseau, soit seront progressivement intégrés au réseau.
Début novembre, 3 types d’équipes mobiles se mettront en route (2A, 2B et fonction 3 composées d’assistants sociaux). L’accent est actuellement placé sur l’élaboration d’un plan de communication.

Projet Région Hainaut: Mons, Leuze-en-Hainaut, Wez-Velvain – Charlotte Ducrotois

Ce projet est soutenu par 3 hôpitaux qui gèlent au total 80 lits. Le réseau couvre environ 420.000 habitants et comprend à ce jour près de 80 partenaires ayant signé la convention du réseau mais ce nombre est encore en croissance.
Vis-à-vis du projet initial, le comité stratégique a été revu afin d’être le plus représentatif possible des 5 fonctions. Un comité des usagers a aussi été constitué. Des groupes de travail traitent de thématiques transversales (logement, intégration culturelle, prévention santé…).

Le gel des lits sera entièrement effectif pour le 15 novembre. Le personnel des équipes mobiles est en partie déjà recruté et suit actuellement une phase d’immersion (CPAS, maisons de repos…). Au 1er décembre, les équipes mobiles devraient être fonctionnelles et réparties sur 2 implantations (Mons d’une part, Leuze-en-Hainaut et Wez-Velvain d’autre part).

Projet Réseau Arrondissement de Verviers – Paul Delvaux

Pour renforcer la neutralité du coordinateur, Mr Delvaux apporte une correction à la liste des coordonnées des coordinateurs de réseau remise en début de séance: le nom du projet est «Réseau Arrondissement de Verviers» et le n° de GSM pour le contacter est le 0496 / 30 15 61.

Le projet est en catégorie 2, cette situation est très inconfortable pour maintenir la motivation de tous les partenaires au cours du temps, une certaine lassitude peut s’installer chez certains. Mr Delvaux est désigné comme coordinateur d’un réseau qui n’existe pas en tant que tel, bien qu’un réseau de collaboration soit préexistant sur le terrain (région verviétoise).

Toutes les fonctions du PSY-107 sont en gestation: travail avec les médecins généralistes, projets thérapeutiques, conventions INAMI…
Ce projet présente aussi pour originalité d’être bilingue français / allemand.

Projet de la Communauté Germanophone – Sarah Heck

La Communauté Germanophone développe actuellement son propre réseau de soins de santé mentale pour enfants et adolescents et met également en place un modèle d’équipe mobile.
Bien que ce projet ne rentre pas dans le programme PSY-107 (autres sources de financement), il en adopte la même philosophie et à ce titre, Mme Heck, coordinatrice de réseau est invitée à participer au programme de formation et au travail en équipe des coordinateurs.

Projet des trajets de soins FOR K - Cour d'Appel – Marianne Delord & Damien Bael

Les projets FOR-K s’occupent d’adolescents de 12 à 18 ans. 
Les coordinateurs FOR-K disposent d’une expertise acquise au long de plusieurs années et axées sur 3 volets essentiels: 
- la communication: constituer et diffuser au sein des réseaux des informations validées et documentées, conduire des réunions de partage des connaissances pour des projets existants ou de nouvelles implantations,
- le rôle de négociateur / facilitateur: s’ouvrir à différents secteurs (justice, aide à la jeunesse, protection judiciaire, association de patients et usagers…),
- l’évaluation des trajets de soins: mise à jour des fiches d’évaluation avec le SPF, création de charte spécifique.

Tout comme les projets PSY-107, les coordinateurs FOR-K travaillent à un niveau méta sur une zone géographique déterminée avec des professionnels de différents secteurs en vue de développer des projets fédérateurs. 
Tout comme les projets PSY-107, la méthodologie doit encore être construite ou renforcée.
Les coordinateurs FOR-K soulignent l’importance des liens à établir avec les autorités fédérales.

Projet du Centre – Murielle Makuch

Le projet couvre environ 300.000 habitants répartis sur les 13 communes de la région du Centre plus 3 autres communes voisines.
Le projet est classé en catégorie 2 car jugé initialement trop axé sur l’hôpital. La première mission de la coordinatrice consiste actuellement à ouvrir le réseau vers d’autres partenaires (rencontres hebdomadaires) pour chacune des 5 fonctions (préparation d’une convention INAMI, intégration des initiatives d’habitations protégées, partenariat entre 3 centres hospitaliers,…).

Projet fusion Liège – Didier Kampfl

Ce projet résulte de la fusion de deux propositions distinctes ce qui influence la mise en place concrète du projet global. Le contrat du coordinateur n’est pas encore signé, à faire dans les jours / semaines à venir. 

Le projet couvre environ 750.000 habitants et comprend entre 300 et 350 partenaires dont une soixantaine de partenaires du secteur de la santé mentale, ce nombre est encore croissant. Un important travail de concertation est actuellement entrepris pour coordonner l’ensemble.

Une réunion de kick-off s’est tenue le 19 août dernier à Liège avec un grand nombre de partenaires, ces derniers peuvent s’inscrire dans la ou les fonction(s) où ils souhaitent s’impliquer. 

Les équipes mobiles (2 X 2 équipes) devraient pouvoir démarrer à partir de janvier 2012, le gel des lits devant être effectif dans les 2 mois, le personnel étant déjà identifié (mais encore aucun contrat n’est signé).

Le projet Fusion Liège soutient le projet Réseau Arrondissement de Verviers avec lequel une collaboration régionale est établie depuis longtemps et des partenaires communs sont partagés. 

Projet Hainaut occidental – Jean-Luc Hoebanx

Ce projet couvre un peu moins de 200.000 habitants et comprend 35 partenaires actuellement.
L’organisation du projet se structure autour d’une assemblée générale, d’un comité de pilotage et d’un comité de travail composé de 2 garants par fonction qui se réunissent tous ensemble 1 fois par semaine. D’autre part, des réunions d’intervision sont régulièrement organisées pour assurer une bonne communication et discuter des problèmes rencontrés.

A ce jour, 40 lits au total ont été gelés (< 1 HP et 2 HG) ce qui permet de libérer 30 ETP pour les équipes mobiles. Une première équipe mobile est fonctionnelle depuis début septembre et a assuré le suivi de 42 usagés. La demande de suivi est croissante. Une seconde équipe mobile (orientée soins aigus) sera disponible début novembre.

Projet Bruxelles Est – Anne Schellekens

Le projet a 2 hôpitaux promoteurs (J. Titeca et CU St Luc) qui gèlent 30 lits.
La coordinatrice a intégré le réseau déjà constitué et fut ainsi avalisée dans ses fonctions par l’ensemble des partenaires. Une tâche importante actuelle est de rassurer et de réduire les réticences sur le terrain. Une concertation est également entreprise avec le projet HERMES PLUS avec lequel des actions communes et des partenaires sont partagés.

Le projet est limité sur la zone géographique de Bruxelles Est et couvre environ 300.000 habitants, mais le nombre croissant de projets qui se développent sur Bruxelles et la mobilité des usagers sont des spécificités à prendre en compte.

Concrètement, le réseau travail davantage par thématiques transversales (outils de communication) plus que par fonction.
Les équipes mobiles 2B sont déjà sur le terrain et leséquipes 2A sont en phase de recrutement.

Le travail de coordination vise actuellement à créer un comité stratégique qui dépasse le cadre hospitalier. 


6- 
Clôture / Slot 
Bernard Jacob conclut la session de kick-off en insistant sur le caractère évolutif du programme 107. Selon le Directeur Europe de l’OMS à qui fut présenté dernièrement le programme 107, le concept que nous avons développé dans le cadre de notre réforme est un bon modèle car il propose une approche globale des soins en santé mentale. Il signale également l’intérêt d’avoir pris en considération les bonnes pratiques issues des réformes menées au sein de l’Europe. Le caractère évolutif du programme est lié:
   - à la concertation permanente intergouvernementale du programme,
   - à l’avancement de chaque projet selon les spécificités et la créativité locale.

Le tour de table montre que, malgré les différences dans l’évolution des projets:
   - le caractère bottom-up est commun à tous, 
   - les coordinateurs prennent progressivement leur place de leader et de manager dans les réseaux tout en maintenant leur neutralité, 
   - les réseaux s’élargissent depuis les soins de santé mentale vers les secteurs sociaux (logement, réinsertion professionnelle, culturelle…) au travers de groupes de travail transversaux, 
   - les expériences et les bonnes pratiques s’échangent entre les réseaux, 
   - il est essentiel d’impliquer les cercles de médecins généralistes dans les réseaux.


7- 
Questions – réponses / Vragen - antwoorden 

Q: Mr Jean-Luc Hoebanx demande si un financement est prévu pour rémunérer / dédommager les partenaires (institutionnalisés et libéralisés) du réseau qui participent aux différentes réunions de concertation.

R: Mme Lieselotte Huyghe répond que l’INAMI finance les SISDs et que c’est à eux de gérer et de répartir les défraiements entre les membres des SISDs.
R: Mr Bernard Jacob rappelle que la participation à ces réunions se fait en partie sur base volontaire et cette tâche constitue une des missions de ces partenaires pour lesquelles ils sont déjà financés par différentes institutions (INAMI…). Il n’y a dès lors pas d’autres sources de financement prévues.