Therapeutische projecten

Wat gebeurt er nu met de therapeutische projecten?

Bij het ontwerpen van het algemeen concept van de hervorming zoals beschreven in de ‘Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg voor de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken’ werd rekening gehouden met de eerder opgedane ervaringen waaronder het transversaal overleg en de therapeutische projecten.
De voorziene wetenschappelijke begeleiding is bovendien ook goed geplaatst om de opgedane ervaringen ook tijdens de verdere implementering van de vooropgestelde hervorming in rekening te brengen. 

De Therapeutische Projecten stoppen op 31/03/2011 en zullen niet onder deze vorm worden verder gezet. Het is logisch dat de zorgactoren die momenteel deelnemen aan de therapeutische projecten zich integreren in de exploratieprojecten die zullen opgestart worden via Art.107 en hun ervaringen aanwenden om deze nieuwe projecten optimaal te laten verlopen.