Financieel

Zijn er naast reallocatie van middelen ook bijkomende middelen voorzien voor zorgcircuits & - netwerken?

Er worden bijkomende middelen voorzien om de projecten te ondersteunen.

De geselecteerde projecten zullen over een bepaald budget kunnen beschikken dat bedoeld is voor de financiering van de netwerkcoördinator en voor de creatie van de mobiele teams als alternatief op eventuele ziekenhuisopnames.
In het projectvoorstel moet aangegeven worden hoe elke functie uitgewerkt zal worden, welke acties wanneer ondernomen zullen worden en welk budget hiervoor vereist is.
 
 
Is er budget voorzien tot 2016?

Het budget voor 2011 is nog niet vastgelegd in de begroting van de federale overheid. 
Momenteel is er wel al een minimaal engagement gegarandeerd tot 2011.

In de begroting voor 2010 is er een budget van 5 miljoen Euro voorzien dat recurrent is.
Voor de begroting van 2011 is er nog geen budget vastgelegd maar is er wel reeds een budgettaire fiche voorzien.