Registratiesystemen

Zal er gebruik gemaakt worden van een nieuw registratiesysteem?

Er wordt geen registratiesysteem naar voor geschoven of opgelegd.
Wel zal er gevraagd worden indicatoren te verzamelen op basis waarvan een evaluatie van het project kan gebeuren.
Er wordt ook voorzien om een evaluatie van de projecten uit te voeren op basis van een bezoek ter plaatse en interviews met verschillende betrokken personen (oa medewerkers, patiënten).
Hierover wordt verder overleg en vorming voorzien.
 
Meer informatie betreffende het bepalen van de indicatoren en de voorziene vorming kan ook teruggevonden worden in hoofdstuk 7 van de “Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken”, meer bepaald onder punt 7.3.