Verpleegkundigen

Kan er voor verstrekkingen van verpleegkundigen bij de patiënt thuis een vergoeding aangerekend worden?

Voor verstrekkingen verricht door verpleegkundigen van de mobiele equipe kan geen vergoeding aangerekend worden. De hervorming werd geacht budgettair neutraal te zijn, de mobiele equipe komt “vanuit” het ziekenhuis en is ter beschikking gesteld van het netwerk. De kostprijs van dit personeel is ofwel vervat in het budget van financiële middelen van het ziekenhuis ofwel in het extra budget van 400.000 euro.