Psychiaters

Moet er altijd een psychiater in de mobiele teams aanwezig zijn?

De aanwezigheid van psychiaters in de mobiele teams is niet verplicht maar gebeurt steeds op vrijwillige basis. Wel zal er geprobeerd worden de psychiaters zoveel mogelijk te stimuleren om in dergelijke mobiele crisisteams mee te werken. 

 
Hoe zullen psychiaters van mobiele teams vergoed worden?

Het is onze bezorgdheid om aan de psychiaters die aktief zijn binnen een mobiel team een inkomensgarantie te kunnen bieden. Daarom wordt er momenteel naar mechanismen gezocht om in de beginjaren inkomensgarantie te kunnen bieden.

Om van deze financiële middelen gebruik te kunnen maken zal er echter wel een verslag aangeleverd moeten worden over de uitgevoerde taken en de geleverde diensten zodoende dat er een beeld kan gevormd worden van de manier van werken en de noden binnen het netwerk.

 
Kan de psychiater van de mobiele equipe honoraria aanrekenen?

Wanneer de psychiater zich verplaatst naar de patiënt binnen het kader van het mobiel team kan er geen honorarium aangerekend worden. Zijn activiteiten zijn op dat moment vergoed binnen het budget van 225.000 euro dat voor de financiering van de medische functie in het mobiel team voorzien is.

De nomenclatuurprestatie 103014 “Consult van de geneesheer-specialist, schriftelijk geroepen door de behandelende erkende huisarts of door de behandelende algemeen geneeskundige met verworven rechten bij een zieke thuis, met schriftelijk verslag van de geneesheer specialist. De aanwezigheid van beide geneesheren samen is slechts vereist in de gevallen waarin dit gevraagd wordt in de schriftelijke aanvraag”, kan worden aangerekend voor zover aan alle voorwaarden van de nomenclatuur is voldaan.

Indien een patiënt die ten laste genomen wordt door een mobiele equipe zich zelf verplaatst naar het kabinet van de psychiater, dan kan deze wel een consultatie aanrekenen.