Het personeel

Wat met de personeelsomkadering in de psychiatrische ziekenhuizen?

Concreet zal een deel van het personeel van de psychiatrische ziekenhuisdiensten een ambulant team vormen dat flexibel kan worden ingezet om zorg aan te bieden bij de patiënt thuis en niet langer aan het ziekenhuisbed.

Dit stelt echter een probleem op vlak van erkenningsnormen, meer bepaald wat het minimum aantal personeelsleden per ziekenhuisdienst betreft.
Door personeel weg te trekken uit de ziekenhuisdienst, voldoet deze niet langer aan de personeelsnormen.

Het normenbesluit van 23 oktober 1964 zal aangepast worden met een bepaling die toelaat dat voor ziekenhuizen die werden geselecteerd om deel te nemen aan het exploratieproject in het kader van art. 107, de personeelsnormen voor A- en T- diensten gelden op niveau van de instelling (het globale ziekenhuis) en niet op het niveau van de ziekenhuisdienst.
Op die manier wordt verduidelijkt dat de personeelsleden van de mobiele equipe blijven behoren tot het ziekenhuispersoneel en in rekening worden gebracht bij het beoordelen van de personeelsnormen. De erkenning van het ziekenhuis komt dus niet in gedrang.
Momenteel ligt dit besluit bij de Raad van State; zodra een nieuwe regering gevormd is kan het besluit ter ondertekening door de minister worden voorgelegd.
 
De equipe blijft een onderdeel van het ziekenhuis wat betreft de personeelsomkadering.