Overlegplatforms

Zal de overheid nieuwe opdrachten aan de overlegplatforms toekennen?

De projectoproep met het oog op het sluiten van een overeenkomst in het kader van de toepassing van artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen somt de ontvankelijkheidscriteria op voor de kandidaat-projecten. Hierin staat als laatste criterium “de mate waarin het projectvoorstel is besproken met het/de overlegplatform(s) voor geestelijke gezondheidszorg wiens werkingsgebied samenvalt of overlapt met het werkinggebied van het projectvoorstel”.

Het lijkt vanuit de basisopdracht van de overlegplatforms voor geestelijke gezondheidszorg aangewezen dat men binnen het overlegplatform de afbakening van het werkingsgebied bespreekt. Op deze wijze is men als kandidaat-indiener minstens op de hoogte van andere mogelijke projectindieners in dezelfde regio en kan men idealiter de afbakening van de werkingsgebieden op elkaar afstemmen. 
De overlegplatforms voor geestelijke gezondheidszorg worden dan ook uitgenodigd om het overleg tussen de kandidaat-projecten betreffende het werkingsgebied te organiseren.