Afkortingen

MPI

  Medisch-pedagogische instituten

CGGZ

  Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

PAAZ

  Psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis

PZ

  Psychiatrisch ziekenhuis

IBW

  Initiatieven voor beschut wonen

PVT

  Psychiatrische verzorgingstehuizen

NRZV

  Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen

forK

  Forensische kinder- en jeugdpsychiatrie

SGA jongeren

  Sterk gedragsgestoorde en/of agressieve jongeren

PZT

  Psychiatrische zorg in de thuissituatie

KCE

  Federale Kenniscentrum voor de gezondheidszorg

OCMW

  Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

RIZIV

  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
GGZ   Geestelijke Gezondheidszorg
WHO   Wereldgezondheidsorganisatie
BFM   Budget van financiële middelen

GDT

  Geïntegreerde diensten voor thuisverzorging

SEL 

  Samenwerking eerstelijnszorg

OGGZ

  Overlegplatvorm Geestelijke Gezondheidszorg

CGD

  College van Geneesheren-Directeurs

VAD

  Vereniging voor Alcohol- en drugsproblematiek