Welkom op de website Psy107

Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken

 

   

    

Nationaal informatiemoment 21.05.2010

Presentatie
Het groot nationaal informatiemoment, waar de “Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken” werd voorgesteld, was een groot succes. Meer dan 800 geïnteresseerden vanuit verschillende belangengroepen betreffende de geestelijke gezondheidszorg waren die dag aanwezig: directeurs en werknemers van psychiatrische ziekenhuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, leden van de familie- en patiëntenorganisaties, koepels, overlegplatforms, enz… Ook verschillende ministers waren aanwezig, waaronder Laurette Onkelinx, Jo Vandeurzen, Jean-Luc Vanraes, en Eliane Tillieux. Directeur-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg Christiaan Decoster modereerde het geheel.

De presentatie, waar de hervormingsbeweging en -model werd voorgesteld, kan u hier raadplegen. Ook de gids die toen werd uitgereikt is online beschikbaar.

Om een visueel beeld te geven van dit nationaal informatiemoment, verwijzen wij u graag naar de foto’s.

 

Foto's
 Uitdelen van de GidsenB. Jacob (Projectcoördinator) - C. Decoster (FOD Volksgezondheid)
 Uitdelen van de Gidsen                                         B. Jacob (Projectcoördinator) - C. Decoster (FOD Volksgezondheid)
 
De GidsenDeelnemers
De Gidsen                                                                                      Deelnemers
 
Deelnemers
Deelnemers                                                                                    B. Van Hoof (Kabinet J.Vandeurzen) - P. De Bock (FOD Volksgezondheid)
 
Vraag- en antwoordsessieB. Jacob (Projectcoördinator)
Vraag- en antwoordsessie                                                             B. Jacob (Projectcoördinator)
 
DeelnemersDeelnemers
Deelnemers                                                                                    Deelnemers
 
Vraag- en antwoordsessieM. Dedobbeleer (Kabinet J. Vandeurzen)
Vraag- en antwoordsessie                                                              M. Dedobbeleer (Kabinet J. Vandeurzen)
 
I. Moens (Kabinet L. Onkelinx)L. Onkelinx (Federaal Minister Sociale zaken en Volksgezondheid)
L. Servais (CH J.Titeca), I. Moens (Kabinet L. Onkelinx),               L. Onkelinx (Federaal Minister Sociale zaken en Volksgezondheid)
P. Henry De Generet (Kabinet B. Cerexhe)
 
E. Tillieux (Waals Minister van Volksgezondheid, Sociale zaken en Gelijkheid van kansen)     Vraag- en antwoordsessie
E. Tillieux (Waals Minister Van Volksgezondheid,      Vraag- en antwoordsessie
Sociale zaken en Gelijkheid van kansen)      
 
K. Karler (Cabinet E. Tillieux)A. Declercq (KULeuven), B. Jacob (Project coördinator), P. Henry De Generet (Kabinet B. Cerexhe), E. Tillieux (Waals Minister Van Volksgezondheid, Sociale zaken en Gelijkheid van kansen)
K. Karler (Cabinet E. Tillieux)                                A. Declercq (KULeuven), B. Jacob (Project coördinator), P. Henry De Generet
                                                                             (Kabinet B. Cerexhe), E. Tillieux (Waals Minister Van Volksgezondheid, Sociale
                                                                             zaken en Gelijkheid van kansen)
 
I. Moens (Kabinet L. Onkelinx)
I. Moens (Kabinet L. Onkelinx)                              M. Vos (Kabinet Vanraes)
 
Deelnemers