Welkom op de website Psy107

Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken

 

   

    

Informatiesessie 17.06.2010

Presentatie
Op donderdag 17 juni 2010 werd een tweede informatiesessie gegeven aan verschillende actoren van de geestelijke gezondheidszorg, meer specifiek aan de psychiatrische ziekenhuizen en de centra voor geestelijke gezondheidszorg. De doelstelling van deze sessie was om meer concrete informatie te bezorgen omtrent de ontwikkeling van zorgcircuits en zorgnetwerken.

Hierbij werd input gegeven vanuit de wetenschappelijke equipes, door ondermeer Chantal Van Audenhove, Ann Desmet, Griet De Roeck en Mark Leys. Zij hebben onderzoek verricht naar enerzijds de profielkenmerken van de nieuwe rollen in de hervormde geestelijke gezondheidszorg, en anderzijds naar een raamwerk voor de uitbouw van een netwerk. Hun presentatie kan u hier vinden.