Informatiesessie 22.06.2010

Presentatie

De vakbonden – die een belangrijke belangengroep zijn binnen dit project – werden in juni 2010 uitgenodigd. Er werd een korte presentatie over de hervormingsinitiatieven gegeven, alsook werd getracht een eerste antwoord te geven op hun vragen.