Welkom op de website Psy107

Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken

 

   

    

Studiedag 26.11.2010

Presentaties
Studiedag 'Internationale tendensen in de vermaatschappelijking van de zorg en het perspectief van denetwerkcoördinator'
 
Vermaatschappelijking van de zorg: ontwikkelingen in het buitenland
 
Good practices in België
 
Een dag in het leven van de netwerkcoördinator