Studiedag 26.11.2010

Presentaties
Studiedag 'Internationale tendensen in de vermaatschappelijking van de zorg en het perspectief van denetwerkcoördinator'
 
Vermaatschappelijking van de zorg: ontwikkelingen in het buitenland
 
Good practices in België
 
Een dag in het leven van de netwerkcoördinator