Welkom op de website Psy107

Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken

 

   

    

Studiedag 23.04.2014

 
Binnen het kader van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg geeft de verkennende fase ons de mogelijkheid om innovatieve projecten en praktijken in het daglicht te stellen. 

Door middel van een nationale studiedag willen wij u uitnodigen om deze bemoedigende aspecten, die de creativiteit van de bij de hervorming betrokken actoren op het terrein bevestigen, te ontdekken en te delen.

We proberen na te gaan waarom deze innovatieve praktijken zo succesvol zijn en samen zullen we alle factoren analyseren die hun implementatie bevorderen of belemmeren.

Verschillende onderwerpen zullen aan bod komen, waaronder het belang van de samenwerking met de eerstelijnszorg, de rol van de vertegenwoordigers van gebruikers en familieleden, de visie op herstel en integratie en natuurlijk de implementatie van mobiele de teams als nieuw zorgaanbod.

Deze bijeenkomst, georganiseerd met de steun van de Federale Overheid, de Gemeenschappen en Gewesten, zal doorgaan op woensdag 23 april 2014 van 9u00 tot 16u30 in Zaal Pacheco, Pachecolaan, 13 te 1000 Brussel.
 
 
 
 
 
 
 
SFEERBEELDEN