Internationale seminarie 3-4 mei 2011

Internationale seminarie 3-4 mei 2011
 
De koepels van GGZ-voorzieningen hebben samen met de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid de handen in elkaar geslagen. Samen werd ingetekend op een Europees project PROGRESS met als titel “Strenghtening social inclusion by transforming residential care to community mental health care: coaching experiments in Belgium with international expertise and share those experiences with other countries”.(“Versterken van de sociale integratie door residentiële opvang om te zetten naar ambulante geestelijke gezondheidszorgen. Experimenten in België coachen met behulp van internationale expertise en deze ervaringen delen met andere landen”) Dit project heeft als doel om met een aantal Europese landen te leren van elkaar.

De eerste projectfase voorzag in de organisatie van een internationaal seminarie, waarbij buitenlandse experts uit regio’s waarin reeds een GGZ-transformatieproces had plaats gevonden, hun functionele modellen zijn komen voorstellen (in correlatie met de vijf functies).

Op 3 en 4 mei 2011 zijn experts uit Frankrijk (Lille), Ierland (Monaghan), Nederland (Leiden en Maastricht), UK (Birmingham), Zwitserland (Lausanne) hun ervaringen komen delen met Belgische deelnemers. Elke workshop behandelde 1 functie, zoals die beschreven is in de Belgische gids “Naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken”. Gedurende deze twee dagen werden zowel in de voor- als in de namiddag vijf parallelle workshops aangeboden. De deelnemers hebben de mogelijkheid gekregen om per functie ervaringen uit te wisselen met minstens 3 verschillende landen.

De organisatie van dit tweedaags seminarie was in handen van de FOD Volksgezondheid, Zorgnet Vlaanderen en van de Fédérations des Institutions Hospitalières (FIH), in samenwerking met alle andere Nederlandse- en Franstalige GGZ-koepels.

Zorgnet Vlaanderen heeft zich geëngageerd om het verslag van dit internationale seminarie op te stellen. Meer informatie kan worden verkregen door een bezoekje aan de website van zorgnet Vlaanderen.