Beslissing IMC 06.06.2011 - Cartografie

1a   Het project is geselecteerd en kan in 2011 worden opgestart, voor zover de voorwaarden gerespecteerd worden, met een budget van maximum 725.000 euro.
1b   Project te overwegen voor selectie, voor zover het budget in 2012 wordt voorzien.

        LANDKAART PROJECTEN 1a + 1b (v.06.2010)
 

2     Beperkte bijsturingen van het project zijn nodig.
        LANDKAART PROJECTEN 1a + 1b + 2 (v.06.2010)