Beslissing IMC 06.06.2011

Op basis van het voorstel van de ikw ‘taskforce ggz’ heeft de Interministeriele Conferentie Volksgezondheid tijdens de vergadering van 6 juni 2011 beslist goedkeuring te hechten aan volgende klassificatie: 
 
 

Hervorming van de geestelijke gezondheidszorg : Synthese van de candidaturen

Réforme des soins en santé mentale : Synthèse des candidatures

 

1a. het project is geselecteerd en kan in 2011 worden opgestart, voor zover de voorwaarden gerespecteerd worden, die nader omschreven worden in de brieven die aan de projecten worden verstuurd, met een budget van maximum 725.000 euro;
 

1b. project te overwegen voor selectie, voor zover het budget in 2012 wordt voorzien; 

  

2. beperkte bijsturingen van het project zijn nodig; 
 
3. vrij ernstige bijsturingen van het project zijn nodig; 
 

4. geen aangepast voorstel.

 

 

 

 

Naam/Nom

Conclusie/Conclusion

Financiering/Financement

Vlaanderen

 

 

Regio arrondissement Leuven + zorgregio Tervuren

1a

Max 100.000 € voor de netwerkcoördinator (voor 2011 à rato van het aantal operationele maanden)

Max 625.000 € werkingsmiddelen en medische activiteit (voor 2011 à rato van het aantal operationele maanden)

Max 225.000 € uitbreiding voor de medische functie, ifv de beschikbaarheid van het budget in 2012.

Kernactoren regio Gent-Eeklo

1a

Max 100.000 € voor de netwerkcoördinator (voor 2011 à rato van het aantal operationele maanden)

Max 625.000 € werkingsmiddelen en medische activiteit (voor 2011 à rato van het aantal operationele maanden)

Max 225.000 € uitbreiding voor de medische functie, ifv de beschikbaarheid van het budget in 2012.

Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen

1a

Max 100.000 € voor de netwerkcoördinator (voor 2011 à rato van het aantal operationele maanden)

Max 400.000 € werkingsmiddelen (voor 2011 à rato van het aantal operationele maanden)

Max 225.000 € voor de medische functie.

Netwerk GGZ Regio Noord West-Vlaanderen

1a

Max 100.000 € voor de netwerkcoördinator (voor 2011 à rato van het aantal operationele maanden)

Max 400.000 € werkingsmiddelen (voor 2011 à rato van het aantal operationele maanden)

Max 225.000 € voor de medische functie.

Regio Zuid-West & West Limburg

1a

Max 100.000 € voor de netwerkcoördinator (voor 2011 à rato van het aantal operationele maanden)

Max 400.000 € werkingsmiddelen (voor 2011 à rato van het aantal operationele maanden)

Max 225.000 € voor de medische functie.

Regio Ieper – Diksmuide

1b

Max 100.000 € voor de netwerkcoördinator

Zodra de budgettaire dekking kan gegarandeerd worden 

Max 400.000 € werkingsmiddelen (voor 2011 à rato van het aantal operationele maanden)

Max 225.000 € voor de medische functie.

Noolim – Netwerk Oost-Limburg

1b

Max 100.000 € voor de netwerkcoördinator

Zodra de budgettaire dekking kan gegarandeerd worden 

Max 400.000 € werkingsmiddelen (voor 2011 à rato van het aantal operationele maanden)

Max 225.000 € voor de medische functie.

Regio Halle – Vilvoorde

2

Max 100.000 € (à rato van het aantal operationele maanden)

voor de netwerkcoördinator, tot eind 2011.

Regio Zuid West-Vlaanderen

2

Max 100.000 € (à rato van het aantal operationele maanden)

voor de netwerkcoördinator, tot eind 2011.

Arrondissement Antwerpen

2

Max 100.000 € (à rato van het aantal operationele maanden)

voor de netwerkcoördinator, tot eind 2011.

Regio Midden West-Vlaanderen

2

Max 100.000 € (à rato van het aantal operationele maanden)

voor de netwerkcoördinator, tot eind 2011.

 

Naam/Nom

Conclusie/Conclusion

Financiering/Financement

Brussel/Bruxelles

 

 

Centre Hospitalier Jean Titeca et les Cliniques Universitaires Saint-Luc 

1a

Max 100.000 € pour le coordinateur de réseau (pour 2011 au prorata du nombre de mois opérationnels)

Dès que le financement adapté et les allocations des moyens seront soumis :

Max 400.000 € de frais de fonctionnement (pour 2011 au prorata du nombre de mois opérationnels) 

Max 225.000 € pour la fonction médicale.

Hermes Plus

2

Max 100.000 € (à rato van het aantal operationele maanden)

voor de netwerkcoördinator, tot eind 2011

Max 100.000 € (au prorata du nombre de mois opérationnels)

pour le coordinateur de réseau, jusque fin 2011.

 

Naam/Nom

Conclusie/Conclusion

Financiering/Financement

Wallonie

 

 

Fusion Liège

1a

Max 100.000 € pour le coordinateur de réseau (pour 2011 au prorata du nombre de mois opérationnels)

Max 625.000 € frais de fonctionnement et activités médicales (pour 2011 au prorata du nombre de mois opérationnels)

Max 225.000 € pour la fonction médicale. Elargissement de la fonction médicale, en fonction de la disponibilité du budget en 2012.

Hainaut Occidental - CRP les Marronniers

1a

Max 100.000 € pour le coordinateur de réseau (pour 2011 au prorata du nombre de mois opérationnels)

Max 400.000 € frais de fonctionnement (pour 2011 au prorata du nombre de mois opérationnels)

Max 225.000 € pour la fonction médicale.

Réseau Santé Namur

1a

Max 100.000 € pour le coordinateur de réseau (pour 2011 au prorata du nombre de mois opérationnels)

Max 400.000 € frais de fonctionnement (pour 2011 au prorata du nombre de mois opérationnels)

Max 225.000 € pour la fonction médicale.

Région Hainaut (Leuze en Hainaut & Wez-Velvain)

1a

Max 100.000 € pour le coordinateur de réseau (pour 2011 au prorata du nombre de mois opérationnels)

Max 400.000 € frais de fonctionnement (pour 2011 au prorata du nombre de mois opérationnels)

Max 225.000 € pour la fonction médicale.

Réseau Santé Mentale Arrondissement de Verviers

2

Max 100.000 € (au prorata du nombre de mois opérationnels)

pour le coordinateur de réseau, jusque fin 2011.

Réseau de la Région du Centre - Manage

2

Max 100.000 € (au prorata du nombre de mois opérationnels)

pour le coordinateur de réseau, jusque fin 2011.