Beslissing IMC 18.06.2012

Hervorming van de geestelijke gezondheidszorg : Synthese van de kandidaturen
 
 
Op basis van het voorstel van de ikw 'taskforce ggz' heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid tijdens de vergadering van 18 juni 2012 beslist goedkeuring te hechten aan volgende classificatie :

De 7 projecten geklasseerd in categorie 2 krijgen een upgrade naar categorie 1b.

De projecten geklasseerd in categorie 1b kunnen pas starten voor zover de budgettaire dekking kan gegarandeerd worden en rekening wordt gehouden met de voorwaarden zoals omschreven in de brieven die aan de projecten werden verstuurd. Indien aan deze voorwaarden is voldaan kunnen deze op jaarbasis over volgende financiering beschikken :

 

Max 100.000 € voor de netwerkcoördinator 

Max 400.000 € werkingsmiddelen 

Max 225.000 € voor de medische functie