Beslissing IMC 24.06.2017

Hervorming van de geestelijke gezondheidszorg: Synthese van de kandidaturen


SELECTIEVOORSTEL

Het project van de regio Waals-Brabant wordt geklasseerd in categorie 1 en kan vanaf 1 mei 2017 over de financiering van een netwerkcoördinator beschikken en vanaf 1 juli 2017 tevens over de financiering voor de werkingsmiddelen en voor de medische functie beschikken:

Max €108.243,22 voor de netwerkcoördinator,

Max €432.972,86  voor de werkingsmiddelen,

Max €231.210 voor de medische functie.

Naam Conclusie Financiering
Wallonie
Région du Brabant wallon 1

Financement complet

à partir du 1er juillet 2017 :

Max € 772.426,08/base annuelle

1. Conclusie : Te overwegen voor selectie zonder bijsturing