Beslissing IMC 27.06.2016

 

Hervorming van de geestelijke gezondheidszorg: Synthese van de kandidaturen


 

SELECTIEVOORSTEL

Het project van de regio ‘Mechelen-Duffel’ wordt geklasseerd in categorie 1 en kan vanaf 1 juli 2016 tevens over de financiering voor de werkingsmiddelen en voor de medische functie beschikken.

De werkingsmiddelen worden toegekend tot 31 december 2018.

Het project van de regio ‘Luxemburg’ werd geklasseerd in categorie 1 en kan vanaf 1 januari 2016 over de financiering van een netwerkcoördinator beschikken en vanaf 1 juli 2016 tevens over de financiering voor de werkingsmiddelen en voor de medische functie beschikken.

De werkingsmiddelen worden toegekend tot 31 december 2018.

Naam Conclusie Financiering
Vlaanderen
Regio Mechelen/Duffel 1

Volledige financiering

vanaf 1 juli 2016:

Max € 761.814/jaarbasis

Wallonie
Région Luxembourg 1

Financement complet

à partir du 1er juillet 2016 :

Max € 761.814/base annuelle

 

1. Conclusie : Te overwegen voor selectie zonder bijsturing