Beslissing IMC 21.03.2016

 
Hervorming van de geestelijke gezondheidszorg : Synthese van de kandidaturen
 
 
SELECTIEVOORSTEL
 
Het project van de regio Aalst/Dendermonde/Sint-Niklaas wordt geklasseerd in categorie 1 en kan vanaf 1 januari 2016 over volgende financiering beschikken:
 

Max €106.120,80 voor de netwerkcoördinator,

Max €424.483,20 voor de werkingsmiddelen,

Max €231.210 voor de medische functie.

 
De werkingsmiddelen worden toegekend tot 31 december 2018.
 
Het project van de regio Mechelen-Duffel wordt geklasseerd in categorie 2 en kan vanaf 1 januari 2016 over de financiering van een netwerkcoördinator beschikken.
 
Uiterlijk tegen 1 mei 2016 dient dit kandidaat-project, een aangepast dossier in te dienen bij de ikw ‘taskforce ggz’.
 
Naam/Nom Conclusie/Conclusion Financiering/Financement
Vlaanderen
Regio Aalst/Dendermonde/Sint-Niklaas 1

Volledige financiering : € 761.814

Regio Mechelen/Duffel 2 Financiering coördinator : €106.120,80
 

1. Conclusie/Conclusion : Te overwegen voor selectie zonder bijsturing

2. Conclusie/Conclusion : Te overwegen voor selectie maar beperkte bijsturing nodig