Wie is betrokken?

Betrokken actoren:
 • De Kabinetten
 • De Administraties
 • Gewesten en Gemeenschappen
 • RIZIV
 • RIZIV Conventies
 • Adviesorganen
 • Overlegplatforms
 • Koepels
 • PAAZ, PZ
 • PVT
 • IBW
 • CGGZ, Ombudsfuncties GGZ
 • Pilootprojecten
 • GDT
 • Familie- en patiëntenorganisaties
 • Ontslagmanagers
 • Ziekenfondsen
 • Vakbonden
 • Rusthuizen
 • OCMW’s
 • Huisartsen
 • Psychiaters
 • Lokale besturen
 • Werkgeversorganisaties
 • Logo’s (lokaal gezondheidsoverleg)
 • Wijkgezondheidscentra
 • Provincies
 • Zorgnet Vlaanderen
 • Onderszoeksequipe
 • Centrum Algemeen Welzijn